دانلود آهنگ رضایا اینو رو نکرده بودی
Download Music Rezaya Ino Roo Nakarde Boodi

آهنگ رضایا بنام اینو رو نکرده بودی

آخه تازگیا بلا شدی اینو رو نکرده بودی

خوب میری خوب میپیچی اینو رو نکرده بودی

دانلود آهنگ رضایا اینو رو نکرده بودی

 

متن آهنگ اینو رو نکرده بودی از رضایا

رفته بلژیک و شده تحریک و انگلیش اسپیک و
منو به اینا فروخته

شده آنتیک و دوس پسر فابریک و یه سیگار باریک و
منو به اینا فروخته منو به اینا فروخته

اگه برگردی برات برنامه دارم
یهو میبینی تو رو به جا نیارم

اگه فک کردی برات چه بیقرارم
دیگه مثل قدیما دوستت ندارم

آخه تازگیا بلا شدی اینو رو نکرده بودی
Akhe Tazegiya Bala Shodi Ino Roo Nakarde Boodi

خوب میری خوب میپیچی اینو رو نکرده بودی
Khoob Miri Mipichi Ino Roo Nakarde Boodi

آخه تازگیا بلا شدی اینو رو نکرده بودی
Akhe Tazegiya Bala Shodi Ino Roo Nakarde Boodi

خوب میری خوب میپیچی اینو رو نکرده بودی
Khoob Miri Mipichi Ino Roo Nakarde Boodi

ترانه آهنگ اینو رو نکرده بودی از رضایا

اگه پولداره طرف چاه نفت داره طرف
بچه باحاله ولی میگن که زن داره طرف

تو رو دوس داره یا نه بچه تهرانه یا نه
موی پر پشت و بلند اندازه من داره یا نه

آخه تازگیا بلا شدی اینو رو نکرده بودی
Akhe Tazegiya Bala Shodi Ino Roo Nakarde Boodi

خوب میری خوب میپیچی اینو رو نکرده بودی
Khoob Miri Mipichi Ino Roo Nakarde Boodi

اگه برگردی برات برنامه دارم
یهو میبینی تو رو به جا نیارم

اگه فک کردی برات چه بیقرارم
دیگه مثل قدیما دوستت ندارم

آخه تازگیا بلا شدی اینو رو نکرده بودی
Akhe Tazegiya Bala Shodi Ino Roo Nakarde Boodi

خوب میری خوب میپیچی اینو رو نکرده بودی
Khoob Miri Mipichi Ino Roo Nakarde Boodi

آخه تازگیا بلا شدی اینو رو نکرده بودی
Akhe Tazegiya Bala Shodi Ino Roo Nakarde Boodi

خوب میری خوب میپیچی اینو رو نکرده بودی
Khoob Miri Mipichi Ino Roo Nakarde Boodi