دانلود آهنگ جدید بابک صلاحی نژاد جاده ی معنی

Download New Music Babak SalahiNezhad Jaddeye Mani

آهنگ جدید بابک صلاحی نژاد بنام جاده ی معنی

چه دانستم که این دریای بی پایان چنین باشد

بخارش آسمان گردد کف دریا زمین باشد

دانلود آهنگ جدید بابک صلاحی نژاد جاده ی معنی

متن آهنگ جاده ی معنی از بابک صلاحی نژاد 

چه دانستم که این دریای بی پایان چنین باشد

chh danstm ke ain driai bi paian chnin bashd

بخارش آسمان گردد کف دریا زمین باشد

bkharsh asman grdd kf dria zmin bashd

لب دریا همه کفر است و دریا جمله دین‌داری

lb dria hmh kfr ast o dria jmlh din‌dari

ولیکن گوهر دریا ورای کفر و دین باشد

olikn gohr dria orai kfr o din bashd

درین دریا که من هستم نه من هستم نه دریا هم

drin dria ke mn hstm nh mn hstm nh dria hm

نداند هیچکس این سر مگر آن کو چنین باشد

ndand hichks ain sr mgr an ko chnin bashd

اگر خواهی کزین دریا وزین گوهر نشان یابی

agr khoahi kzin dria ozin gohr nshan iabi

نشانی نبودت هرگز چو نفست همنشین باشد

nshani nbodt hrgz cho nfst hmnshin bashd

چو تو نفسی ز سر تا پای کی دانی کمال دل

cho to nfsi z sr ta pai ki dani kmal dl

کمال دل کسی داند که مردی راه‌بین باشد

kmal dl ksi dand ke mrdi rah‌bin bashd

تو صاحب نفسی ای غافل میان خاک خون می خور

to sahb nfsi ai ghafl mian khak khon mi khor

که صاحبدل اگر زهری خورد آن انگبین باشد

ke sahbdl agr zhri khord an angbin bashd

نداند کرد صاحب‌نفس کار هیچ صاحبدل

ndand krd sahb‌nfs kar hich sahbdl

وگر گوید توانم کرد ابلیس لعین باشد

ogr goid toanm krd ablis lain bashd

اگر صد سال روز و شب ریاضت می‌کشی دائم

agr sd sal roz o shb riazt mi‌kshi daym

مباش ایمن یقین می‌دان که نفست در کمین باشد

mbash aimn ighin mi‌dan ke nfst dr kmin bashd

تو ای عطار محکم کن قدم در جاده معنی

to ai atar mhkm kn ghdm dr jadh mani

که اندر خاتم معنی لقای حق نگین باشد

ke andr khatm mani lghai hgh ngin bashd

ترانه آهنگ جاده ی معنی از بابک صلاحی نژاد 

که صاحبدل اگر زهری خورد آن انگبین باشد

ke sahbdl agr zhri khord an angbin bashd

نداند کرد صاحب‌نفس کار هیچ صاحبدل

ndand krd sahb‌nfs kar hich sahbdl

وگر گوید توانم کرد ابلیس لعین باشد

ogr goid toanm krd ablis lain bashd

اگر صد سال روز و شب ریاضت می‌کشی دائم

agr sd sal roz o shb riazt mi‌kshi daym

مباش ایمن یقین می‌دان که نفست در کمین باشد

mbash aimn ighin mi‌dan ke nfst dr kmin bashd

تو ای عطار محکم کن قدم در جاده معنی

to ai atar mhkm kn ghdm dr jadh mani

که اندر خاتم معنی لقای حق نگین باشد

ke andr khatm mani lghai hgh ngin bashd