دانلود آهنگ غلامحسین بنان دیلمان

Download Music Gholam Hosein Banan Deylaman

آهنگ غلامحسین بنان بنام دیلمان

چنان در قید مهرت پایبندم

که گویی آهوی سر در کمندم

دانلود آهنگ غلامحسین بنان دیلمان

 

متن آهنگ دیلمان از غلامحسین بنان

چنان در قید مهرت پایبندم

که گویی آهوی سر در کمندم

گهی بر درد بی درمان بگریم

گهی بر حال بی سامان بخندم

نه مجنونم که دل بردارم از دوست

نه مجنونم که دل بردارم از دوست

مده گر عاقلی بیهوده پندم

مده گر عاقلی بیهوده پندم

نه مجنونم که دل بردارم از دوست

مده گر عاقلی بیهوده پندم

نه مجنونم که دل بردارم از دوست

نه مجنونم که دل بردارم از دوست

مده گر عاقلی بیهوده پندم

مده گر عاقلی بیهوده پندم

همه شب نالم چون نی که غمی دارم

که غمی دارم

دل و جان بردی اما نشدی یارم

با ما بودی بی ما رفتی

چو بوی گل به کجا رفتی

تنها ماندم تنها رفتی

چو کاروان رود فغانم از زمین بر آسمان رود

دور از یارم خون می بارم

فتادم از پا به ناتوانی

اسیر عشقم چنان که دانی

رهایی از غم نمی توانم

تو چاره ای کن که می توانی

گر ز دل برآرم آهی آتش از دلم خیزد

چون ستاره از مژگانم اشک آتشین ریزد

چو کاروان رود فغانم از زمین بر آسمان رود

دور از یارم خون می بارم

نه حریفی تا با او غم دل گویم

نه امیدی در خاطر که تو را جویم

ای شادی جان سرو روان کز بر ما رفتی

ey shadiye jan sarv ravan kaz bar ma rafti

از محفل ما چون دل ما سوی کجا رفتی

az mahfele ma chon dele ma sooye koja rafti

ترانه آهنگ دیلمان از غلامحسین بنان

نه حریفی تا با او غم دل گویم

نه امیدی در خاطر که تو را جویم

ای شادی جان سرو روان کز بر ما رفتی

ey shadiye jan sarv ravan kaz bar ma rafti

از محفل ما چون دل ما سوی کجا رفتی

az mahfele ma chon dele ma sooye koja rafti