دانلود آهنگ احمد آزاد با تو هستم

Download Music Ahmad Azad Ba To Hastam

آهنگ احمد آزاد بنام با تو هستم

ترگل ورگلم زیر پا نگاه کن

ما هم عاشقتیم نظری به ما کن

دانلود آهنگ احمد آزاد با تو هستم

متن آهنگ با تو هستم از احمد آزاد

ترگل ورگلم زیر پا نگاه کن

ما هم عاشقتیم نظری به ما کن

ترگل ، ورگلم زیر پا نگاه کن

ما هم عاشقتیم ، نظری به ما کن

همه گروه گروه ، دسته به دسته

دور و ورتن اگه شدی خسته

دور و ورتن اگه شدی خسته

خودم تک با تو هستم ، خودم پای تو نشستم

خودم دوست دارم ، تو رو می ‌پرستم

خودم دوست دارم ، تو رو می ‌پرستم

میون دلبرها ، دلمو تو بردی

این ور ، اون ورا ، دلمو تو بردی

میون دلبرها ، دلمو تو بردی

این ور ، اون ورا ، دلمو تو بردی

حالا یه سر داری ، هزار تا سودا

اگه یه روز شدی باز تک و تنها

اگه یه روز شدی باز تک و تنها

خودم تک با تو هستم ، خودم پای تو نشستم

خودم دوست دارم ، تو رو می ‌پرستم

khodam dooset daram toro miparastam

خودم دوست دارم ، تو رو می ‌پرستم

khodam dooset daram toro miparastam

بیا دلبر زیبا ، بیا ترگل خوب ها

بیا ور دل من باش ، بیا خوشگل من باش

بیا دلبر زیبا ، بیا ترگل خوب ها

بیا ور دل من باش ، بیا خوشگل من باش

خودم تک با تو هستم ، خودم پای تو نشستم

خودم دوست دارم ، تو رو می ‌پرستم

khodam dooset daram toro miparastam

خودم دوست دارم ، تو رو می ‌پرستم

khodam dooset daram toro miparastam

ترگل ، ورگلم زیر پا نگاه کن

ما هم عاشقتیم ، نظری به ما کن

ترگل ، ورگلم زیر پا نگاه کن

ما هم عاشقتیم ، نظری به ما کن

همه گروه گروه ، دسته به دسته

دور و ورتن اگه شدی خسته

دور و ورتن اگه شدی خسته

خودم تک با تو هستم ، خودم پای تو نشستم

خودم دوست دارم ، تو رو می ‌پرستم

khodam dooset daram toro miparastam

خودم دوست دارم ، تو رو می ‌پرستم

khodam dooset daram toro miparastam

میون دلبرها ، دلمو تو بردی

این ور ، اون ورا ، دلمو تو بردی

میون دلبرها ، دلمو تو بردی

این ور ، اون ورا ، دلمو تو بردی

حالا یه سر داری ، هزار تا سودا

اگه یه روز شدی باز تک و تنها

اگه یه روز شدی باز تک و تنها

خودم تک با تو هستم ، خودم پای تو نشستم

خودم دوست دارم ، تو رو می ‌پرستم

khodam dooset daram toro miparastam

خودم دوست دارم ، تو رو می ‌پرستم

khodam dooset daram toro miparastam

ترانه آهنگ با تو هستم از احمد آزاد

اگه یه روز شدی باز تک و تنها

خودم تک با تو هستم ، خودم پای تو نشستم

خودم دوست دارم ، تو رو می ‌پرستم

khodam dooset daram toro miparastam

خودم دوست دارم ، تو رو می ‌پرستم

khodam dooset daram toro miparastam